Računalniška pomoč in servis

  • Izdelava lokalnih in oddaljenih rezervnih kopij

  • Namestitev operacijskega sistema, programov in pomoč na terenu

  • Namestitev programov in pomoč na daljavo

  • Postavitev žičnega in brezžičnega računalniškega omrežja

  • Računalniško svetovanje in načrtovanje

  • Vzdrževanje in nadgradnja računalniške opreme